CAcert.org Статистика

CAcert.org Статистика
Проверени потребители: 383,255
Проверени електронни адреси: 473,859
Проверени домейни: 217,202
Издадени сертификати: 1,504,845
Валидни сертификати: 15,623
Направени проверки: 124,731
Потребители с 1-49 точки: 8,511
Потребители с 50-99 точки: 6,590
Assurer Candidates: 10,941
Assurers with test: 6,752
Присъдени точки: 3,257,664

CAcert.org Развитие в последните 12 месеца
Дата Нов потребител Нови гаранти Нови сертификати
2022-01 232 0 340
2021-12 346 0 370
2021-11 386 0 645
2021-10 381 0 573
2021-09 293 0 485
2021-08 266 0 432
2021-07 291 0 555
2021-06 349 0 337
2021-05 341 0 623
2021-04 344 0 437
2021-03 430 0 457
2021-02 469 0 532
Total 4,128 0 5,786

CAcert.org Развитие за година
Дата Нов потребител Нови гаранти Нови сертификати
2022 232 0 340
2021 4,361 2 6,059
2020 6,695 4 9,182
2019 8,108 21 18,719
2018 9,568 19 25,337
2017 12,756 61 34,402
2016 17,496 85 53,375
2015 27,795 328 95,529
2014 34,049 636 132,053
2013 27,422 519 118,750
2012 23,046 401 100,551
2011 24,434 519 111,256
2010 27,008 828 119,528
2009 29,567 1,390 136,315
2008 28,876 1,463 139,654
2007 26,528 1,974 126,296
2006 31,488 2,864 125,808
2005 27,741 3,366 102,002
2004 13,190 855 39,341
2003 2,736 75 4,002
2002 159 0 147
Total 383,255 15,410 1,498,646

Last updated: 2022-01-25 02:46:07
CAcert operations are sponsored by
За нас | Дарения | Членство в асоциацията | Политика на поверителност | EU-EEA-DataProtectionDeclaration | Мисия | Връзка с нас | ©2002-2022 от CAcert