CAcert.org Статистика

CAcert.org Статистика
Проверени потребители: 345,312
Проверени електронни адреси: 430,049
Проверени домейни: 210,961
Издадени сертификати: 1,332,806
Валидни сертификати: 46,473
Направени проверки: 123,706
Потребители с 1-49 точки: 8,392
Потребители с 50-99 точки: 6,481
Assurer Candidates: 10,903
Assurers with test: 6,684
Присъдени точки: 3,231,635

CAcert.org Развитие в последните 12 месеца
Дата Нов потребител Нови гаранти Нови сертификати
2017-03 895 7 1,807
2017-02 1,297 2 2,228
2017-01 1,211 16 2,390
2016-12 1,171 7 2,303
2016-11 1,255 18 2,488
2016-10 1,407 1 2,975
2016-09 1,270 3 2,717
2016-08 1,119 3 2,628
2016-07 1,148 0 2,406
2016-06 1,415 2 3,008
2016-05 1,610 9 3,509
2016-04 1,617 0 3,693
Total 15,415 68 32,152

CAcert.org Развитие за година
Дата Нов потребител Нови гаранти Нови сертификати
2017 3,403 26 6,425
2016 17,521 85 39,626
2015 27,836 328 80,645
2014 34,096 636 118,507
2013 27,472 519 108,971
2012 23,074 401 95,387
2011 24,458 519 106,439
2010 27,028 828 115,242
2009 29,591 1,390 132,517
2008 28,901 1,463 136,782
2007 26,559 1,974 122,628
2006 31,520 2,864 123,198
2005 27,758 3,366 99,195
2004 13,198 855 38,435
2003 2,738 75 4,000
2002 159 0 147
Total 345,312 15,329 1,328,144

Last updated: 2017-03-23 02:46:15
CAcert operations are sponsored by
За нас | Дарения | Членство в асоциацията | Политика на поверителност | Mission Statement | Връзка с нас | ©2002-2017 by CAcert