CAcert.org Статистика

CAcert.org Статистика
Проверени потребители: 367,056
Проверени електронни адреси: 455,090
Проверени домейни: 215,511
Издадени сертификати: 1,430,005
Валидни сертификати: 27,912
Направени проверки: 124,388
Потребители с 1-49 точки: 8,455
Потребители с 50-99 точки: 6,552
Assurer Candidates: 10,939
Assurers with test: 6,729
Присъдени точки: 3,249,489

CAcert.org Развитие в последните 12 месеца
Дата Нов потребител Нови гаранти Нови сертификати
2019-04 609 0 1,130
2019-03 869 1 1,446
2019-02 704 0 1,097
2019-01 775 8 1,353
2018-12 585 0 1,067
2018-11 799 1 1,632
2018-10 845 0 1,780
2018-09 608 0 1,171
2018-08 624 1 1,199
2018-07 688 0 1,459
2018-06 664 6 1,367
2018-05 996 2 1,883
Total 8,766 19 16,584

CAcert.org Развитие за година
Дата Нов потребител Нови гаранти Нови сертификати
2019 2,957 11 5,026
2018 9,582 19 20,082
2017 12,764 61 30,341
2016 17,506 85 47,055
2015 27,814 328 88,886
2014 34,078 636 126,557
2013 27,451 519 114,878
2012 23,064 401 98,407
2011 24,447 519 109,261
2010 27,019 828 117,810
2009 29,581 1,390 134,714
2008 28,888 1,463 138,546
2007 26,549 1,974 124,596
2006 31,509 2,864 124,686
2005 27,754 3,366 100,823
2004 13,196 855 38,799
2003 2,738 75 4,001
2002 159 0 147
Total 367,056 15,394 1,424,615

Last updated: 2019-04-25 02:46:27
CAcert operations are sponsored by
За нас | Дарения | Членство в асоциацията | Политика на поверителност | Мисия | Връзка с нас | ©2002-2019 от CAcert