CAcert.org Статистика

CAcert.org Статистика
Проверени потребители: 349,754
Проверени електронни адреси: 435,138
Проверени домейни: 212,334
Издадени сертификати: 1,351,686
Валидни сертификати: 42,116
Направени проверки: 123,792
Потребители с 1-49 точки: 8,397
Потребители с 50-99 точки: 6,497
Assurer Candidates: 10,904
Assurers with test: 6,692
Присъдени точки: 3,234,010

CAcert.org Развитие в последните 12 месеца
Дата Нов потребител Нови гаранти Нови сертификати
2017-07 629 0 1,195
2017-06 1,115 0 1,962
2017-05 1,197 1 2,012
2017-04 1,136 1 2,210
2017-03 1,302 7 2,633
2017-02 1,296 2 2,360
2017-01 1,209 16 2,640
2016-12 1,171 7 2,548
2016-11 1,254 18 2,744
2016-10 1,403 1 3,121
2016-09 1,270 3 2,839
2016-08 1,119 3 2,749
Total 14,101 59 29,013

CAcert.org Развитие за година
Дата Нов потребител Нови гаранти Нови сертификати
2017 7,884 30 15,012
2016 17,514 85 41,471
2015 27,830 328 82,520
2014 34,088 636 120,038
2013 27,467 519 110,173
2012 23,072 401 95,908
2011 24,453 519 107,219
2010 27,028 828 115,698
2009 29,590 1,390 133,043
2008 28,900 1,463 137,139
2007 26,556 1,974 123,010
2006 31,519 2,864 123,516
2005 27,758 3,366 99,490
2004 13,198 855 38,495
2003 2,738 75 4,000
2002 159 0 147
Total 349,754 15,333 1,346,879

Last updated: 2017-07-22 02:46:20
CAcert operations are sponsored by
За нас | Дарения | Членство в асоциацията | Политика на поверителност | Mission Statement | Връзка с нас | ©2002-2017 by CAcert