CAcert.org Статистика

CAcert.org Статистика
Проверени потребители: 346,539
Проверени електронни адреси: 431,464
Проверени домейни: 211,353
Издадени сертификати: 1,338,359
Валидни сертификати: 45,572
Направени проверки: 123,741
Потребители с 1-49 точки: 8,394
Потребители с 50-99 точки: 6,488
Assurer Candidates: 10,905
Assurers with test: 6,686
Присъдени точки: 3,232,675

CAcert.org Развитие в последните 12 месеца
Дата Нов потребител Нови гаранти Нови сертификати
2017-04 847 1 1,673
2017-03 1,302 7 2,587
2017-02 1,297 2 2,232
2017-01 1,211 16 2,399
2016-12 1,171 7 2,325
2016-11 1,255 18 2,618
2016-10 1,404 1 3,052
2016-09 1,270 3 2,741
2016-08 1,119 3 2,639
2016-07 1,148 0 2,432
2016-06 1,414 2 3,070
2016-05 1,610 9 3,596
Total 15,048 69 31,364

CAcert.org Развитие за година
Дата Нов потребител Нови гаранти Нови сертификати
2017 4,657 28 8,891
2016 17,516 85 40,188
2015 27,831 328 81,279
2014 34,090 636 118,829
2013 27,469 519 109,287
2012 23,073 401 95,567
2011 24,455 519 106,853
2010 27,028 828 115,350
2009 29,591 1,390 132,649
2008 28,900 1,463 136,870
2007 26,557 1,974 122,733
2006 31,519 2,864 123,301
2005 27,758 3,366 99,269
2004 13,198 855 38,450
2003 2,738 75 4,000
2002 159 0 147
Total 346,539 15,331 1,333,663

Last updated: 2017-04-24 02:46:12
CAcert operations are sponsored by
За нас | Дарения | Членство в асоциацията | Политика на поверителност | Mission Statement | Връзка с нас | ©2002-2017 by CAcert