Jste nováčkem v CAcert?

CAcert.org je certifikační autorita řízená komunitou, která vydává certifikáty zdarma pro širokou veřejnost.

Cílem CAcert je uvést do povědomí a výchovy znalost počítačové bezpečnosti užitím šifrování, zvláště poskytováním kryptografických certifikátů. Tyto certifikáty lze použít k digitálnímu podpisu a zašifrování e-mailových zpráv, k ověření a oprávnění uživatelů připojujících se k webům a k zabezpečení přenosů dat Internetem. Jakákoli aplikace podporující protokol SSL (Secure Socket Layer) nebo TLS (Transport Layer Security) může využít certifikáty podepsané CAcert takovým způsobem, jako aplikace používající certifikáty X.509, např. k šifrování, podpisu kódu a podpisu dokumentů.

Chcete-li, aby Vám byly zdarma vydávány certifikáty, připojte se ke komunitě CAcert .

Chcete-li používat certifikáty vydané CAcert, přečtěte si Licenci k šíření kořenových certifikátů CAcert.Tato licence se týká používání kořenových klíčů CAcert.

Poslední novinky

Please, help us to pay the bills

CAcert offers free certificates. Nevertheless, the CA does not function completely without money. For example, the electricity bills of the data centre in the Netherlands must be paid. The annual expenses of CAcert are about 3000 dollars/Euro. In view of the more than 300,000 users, that’s not much. How does CAcert pay these bills? First […]

Faites comme d’autres francophones: soutenez CAcert avec un don

CAcert offre des certificats gratuits. Néanmoins, l’AC ne fonctionne pas complètement sans argent. Par exemple, les factures d’électricité du centre de données aux Pays-Bas doivent être payées. Les dépenses annuelles de CAcert s’élèvent à environ 3000 dollars/Euro. Compte tenu des plus de 300 000 utilisateurs, ce n’est pas grand-chose. Comment CAcert paie-t-il ces factures ? […]

Gemeinschaft trägt CAcert – auch finanziell

CAcert bietet freie Zertifikate an. Trotzdem funktioniert die CA nicht ganz ohne Geld. So müssen etwa die Stromrechnungen des Rechenzentrums in den Niederlanden beglichen werden. Die jährlichen Ausgaben von CAcert belaufen sich auf rund 3000 Dollar/Euro. Im Anbetracht der über 300 000 Benutzer ist das nicht viel. Wie bezahlt CAcert diese Rechnungen? Zuerst einmal aus […]

[ Více novinek ]

Pro členy CAcert komunity

Už jste složil(a) test CAcert Výzva zaručovatele ?

Už jste četl(a) Dohodu komunity CAcert?

Obecné informace a návody najdete na CAcert Wiki stránkách.Konkrétní zásady CAcert jsou na stránkách Approved Policies.

Chcete pomoci komunitě CAcert?

Tuto službu je náročné financovat. Mohl/mohla byste nám pomoci?
Přispějte nám prosím, pokud můžete.
AU$50 na rok tímto tlačítkem
nebo jakoukoli jednorázovou částku tímto tlačítkem, kterou můžete pomoci

Pokud žijete v Austrálii, použijte raději bankovní převod.

Bankovní údaje CAcert:

  • Account Name: CAcert Inc
  • SWIFT: WPACAU2S
  • BSB: 032073
  • Account No.: 180264


Pokud se chcete podílet na činnosti CAcert podívejte se na sem a sem.
Provoz CAcert je sponzorován
O nás | Dary | Členství ve sdružení | Pravidla pro ochranu soukromí | Poslání | Kontaktujte nás | ©2002-2018 od CAcert