CAcert.org Статистика

CAcert.org Статистика
Проверени потребители: 388,876
Проверени електронни адреси: 480,318
Проверени домейни: 217,396
Издадени сертификати: 1,523,966
Валидни сертификати: 5,583
Направени проверки: 124,816
Потребители с 1-49 точки: 8,530
Потребители с 50-99 точки: 6,598
Assurer Candidates: 10,943
Assurers with test: 6,758
Присъдени точки: 3,259,784

CAcert.org Развитие в последните 12 месеца
Дата Нов потребител Нови гаранти Нови сертификати
2024-07 53 0 55
2024-06 137 0 209
2024-05 172 0 179
2024-04 217 0 218
2024-03 208 0 268
2024-02 209 0 282
2024-01 178 0 110
2023-12 34 0 64
2023-11 0 0 0
2023-10 0 0 0
2023-09 145 0 85
2023-08 186 0 101
Total 1,539 0 1,571

CAcert.org Развитие за година
Дата Нов потребител Нови гаранти Нови сертификати
2024 1,174 1 1,321
2023 1,674 1 2,129
2022 3,138 2 4,865
2021 4,354 2 6,642
2020 6,691 4 9,834
2019 8,101 21 19,392
2018 9,568 19 25,990
2017 12,754 61 34,971
2016 17,489 85 55,307
2015 27,788 328 96,379
2014 34,035 636 133,044
2013 27,407 519 119,487
2012 23,039 401 101,086
2011 24,427 519 111,606
2010 27,000 828 120,022
2009 29,563 1,390 136,731
2008 28,866 1,463 139,925
2007 26,516 1,974 126,751
2006 31,475 2,864 126,074
2005 27,733 3,366 102,211
2004 13,189 855 39,448
2003 2,736 75 4,002
2002 159 0 147
Total 388,876 15,414 1,517,364

Last updated: 2024-07-12 02:45:56
CAcert operations are sponsored by
За нас | Дарения | Членство в асоциацията | Политика на поверителност | EU-EEA-DataProtectionDeclaration | Мисия | Връзка с нас | ©2002-2024 от CAcert